Loading...

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest:
  Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, Tel.: 74 6670 900, e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl (dalej Stara Kopalnia).
 3. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez Stara Kopalnię w sposób priorytetowy. Stara Kopalnia dokłada wszelkich starań, w tym stosuje środki ostrożności oraz zabezpieczania w postaci szyfrowania transmisji pomiędzy użytkownikami a serwerem, a także zabezpieczenia transmisji pomiędzy serwerem webowym a systemem kasowym Starej Kopalni poprzez zastosowanie dedykowanego szyfrowanego połączenia VPN.
 4. Korzystanie z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem przez Starą Kopalnię danych użytkowników, niezbędnych do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Serwisu. Gromadzone mogą być w szczególności informacje- pliki cookies.
 5. Stara Kopalnia nie przetwarza Pani/ Pana danych, o których mowa w pkt. 4.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 7. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Izabelę Heksel. Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, przez e-mail: iod@starakopalnia.pl.
 8. Cel i podstawa prawna. W ramach korzystania z Serwisu Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • odpowiedzi na reklamacje związane ze świadczeniem przez Administratora Usług - podstawą prawną jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
  • poprawienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia szybkości działania strony internetowej, podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookie i innych technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • rejestracja w Serwisie. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług dostępnych w Serwisie i wykonania zobowiązań Administratora. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Newsletter
   • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu Newslettera. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Kontakt z Administratorem. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Portale społecznościowe.
   • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez wykorzystywane portale społecznościowe oraz prowadzenia innych działań marketingowych w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promowaniu działalności oraz poprawianiu jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Dane zbierane są w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu.
 10. Okres przetwarzania danych:
  1. korzystania przez Państwa z usług Serwisu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora;
  2. w zakresie plików cookies;
  3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  4. do czasu odwołania przez Państwo zgody, w zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu przesyłania Newslettera;
  5. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w zakresie Portali społecznościowych
 11. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Starej Kopalni oraz udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 12. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzanie oraz przeniesienia danych.
 13. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
 14. Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 16. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu. Stara Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za zasady i polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.